Два нови специализирани микробуса за хора с увреждания бяха доставени днес на Община Варна. Те са изцяло адаптирани за транспорт на трудно подвижни лица, като всеки от тях е оборудван с електрическа хидравлична платформа, шест седящи места, две места за инвалидни колички.

Снимка: БТА

След регистрация в КАТ, двата микробуса ще бъдат предоставени на специализираното звено за извършване на превоз на хора с увреждания към "Градски транспорт" ЕАД, с които общия брой на транспортните средства на звеното ще стане осем.

Ежедневно микробусите се използват за транспорт на деца и пълнолетни лица с увреждания от домовете им или резидентни услуги до детски градини, училища, социални услуги, лечебни заведения, за посещения на институции, културни и спортни дейности.

Снимка: БТА

"Специализираният транспорт за хора с увреждания се финансира от бюджета на Община Варна и е изцяло безплатен за ползвателите. Дневно постъпват между 50-70 заявки, а месечно над 1000. С новите два микробуса се надявам, че тази услуга ще стане още по-достъпна, работеща и ефективна", заяви при приемането кметът на Варна Иван Портних.

Снимка: БТА

Той посочи, че в близките месеци се очакват в състава на "Градски транспорт" да влязат още два микробуса. Заедно с него новите превозни средства бяха приети от Коста Базитов, зам.-кмет, и Таня Василева, директор на дирекция "Социални дейности".

Снимка: БТА