Нови мерки за достъп в сградата на Община Варна се въвежда със заповед на кмета на Община Варна, съобщиха от институцията за Moreto.net.

Вчера беше регистрирана първата положителна проба на заразен с корона вирус в морския град.

Чакащите за административни услуги граждани трябва да спазват дистанция не по-малко от 1 метър, съобщават от община Варна.

В изпълнение на препоръки от Националния оперативен щаб гражданите ще влизат през входа на Информационния център, а служителите в администрацията - през централния вход. Ограничава се допускането на външни лица в административната сграда, с изключение на помещенията за административно обслужване на първия етаж. Не се разрешава провеждане на изложби и базари (с благотворителни или други цели) в административната сграда.

Осигурен ще бъде достатъчен брой служители на работните места, където се предоставят административни услуги. При наличие на чакащи граждани, същите трябва да спазват дистанция не по-малко от 1 метър. При избор на начин на получаване на документи се препоръчва използване на електронна поща или лицензиран пощенски оператор.

В рамките на работното време на общината се предвижда трикратна дезинфекция и проветряване, а при необходимост и по-често, в рамките на 15 минути, на помещенията за административно обслужване, в т.ч. под, плотове, защитни стъкла, офис принадлежности, парапети, дръжки, ключове, санитарни възли. Фиксираните часове (10.00-10.15, 13.00-13.15, 16.00-16.15) за дезинфекция да се обявят на информационни табели. Служителите от звената за административно обслужване задължително да ползват предпазни средства - маски и ръкавици. На служителите в непосредствен контакт с граждани трябва да бъдат осигурени препарати за лична дезинфекция.

В сградата на Община Варна няма да се допускат на работа служители с грипоподобна симптоматика. Провеждането на заседания на работни групи, комисии и други, свързани с участие на външни за администрацията лица, ще бъде ограничено.

В зависимост от спецификата на съответната трудовата дейност на служителите в Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет по преценка на ресорния заместник-кмет или директора на съответната дирекция, да се въведе дистанционна форма на работа. Когато това е невъзможно да се организира работната дейност при спазване на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания, се казва още в заповедта.

Автобусите и тролейбусите на общинската фирма "Градски транспорт" ЕАД ще се движат по делничен график, съобщи Злати Златев, управител на дружеството. По заповед на кмета дезинфекцията на автобуси и тролейбуси трябва да се извършва след всеки курс.