С 20 000 куб. м намалява заложеното количество вода от язовир "Тича" за осигуряване на екологичното равновесие в река Камчия, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

В графика за февруари са заложени 200 000 куб. м за осигуряване на минимално допустим отток в реката.

Според последните данни на екоминистерството, в язовира има малко над 168 милиона куб. м. Месечният разход е 3,2 млн. куб. м вода. От тях 2,3 млн. куб. м са за питейно-битово водоснабдяване на градовете Шумен и Велики Преслав, а 700 000 - за питейно-битово водоснабдяване на Търговище.

Заради ниския обем в язовир "Тича" и за обезпечаване подаването на води, от екоминистерството съветват ВиК-Шумен и ВиК-Търговище да предприемат действия за рехабилитация и включване на алтернативни източници.