Започна процедурата за определяне на Годишните поименни награди на Община Варна за студенти, съобщават от общината.

За тях могат да кандидатстват студенти, които отговарят на следните условия: да са в редовна форма на обучение и да са записани по установения ред за предстоящата учебна година в едно от висшите училища във Варна; да имат успех не по-нисък от "много добър" (5,00) през предходната учебна година; да са класирани на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси, или имат отлични изяви на научни форуми.

Всяко висше училище има право на общо две кандидатури на изявени студенти в дадена академична област. Документите на кандидатите се подават в офиса на студентския съвет на висшето училище, не по-късно от 24.10.2020 г.

Годишните поименни награди се връчват в навечерието на празника - 8-ми декември.