Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се самосезира за установяване на евентуална злоупотреба с господстващо положение от страна на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, съобщиха от антимонополната комисия. Според КЗК евентуалното нарушение се изразява в налагане на цени за покупка и други нелоялни търговски условия. 

Производството пред КЗК е образувано след сигнал на гражданин, в който се съдържат твърдения относно поведение на ВиК - Варна, засягащо конкуренцията. В сигнала е посочено, че ВиК операторът се възползва от господстващото си положение, като обвързва предоставяните от него услуги с поемане на допълнителни задължения от потребителите, желаещи да се присъединят към ВиК мрежата.

В хода на предварителното проучване КЗК установила, че ВиК Варна е единствен оператор на ВиК мрежата в района на Варна, което му позволява да налага на потребителите поемането на едностранно определени разходи за изграждане на необходимата инфраструктура за присъединяване, както и за дейностите свързани с изграждането ѝ.

"Поведението на ВиК - Варна разкрива характеристики на евентуална експлоатативна злоупотреба, което налага Комисията да анализира дали чрез поведението си, изразяващо се в налагане на цени за покупка и други нелоялни търговски условия, ВиК - Варна си осигурява извличане на ползи под формата на приходи, които не би реализирало или които клиентите не биха приели, ако имаше алтернатива на предлаганите от дружеството услуги, като по този начин уврежда интересите на потребителите", разясняват от КЗК. Предвид това, без да се променя характера на евентуалната злоупотреба, следва да бъдат отчетени и възможните структурни ефекти от поведението на ВиК - Варна върху пазара на строителни услуги в региона, вследствие от лишаването на потребителите от право на избор по отношение на изпълнителя на строително-монтажни работи, допълват от антимонополната комисия.