Кметът Иван Портних връчи днес Годишните поименни награди на Община Варна за студенти, постигнали високи резултати в учебната дейност.

"В навечерието на 8 декември, Ви пожелавам преди всичко здраве! Бъдете все така упорити, креативни, вдъхновени, за да продължавате напред и да се гордеем с Вашите успехи", обърна се кметът към студентите.

Тази година носители на отличията са:

В област "Хуманитарни науки" - Валентин Марков, ВСУ "Черноризец Храбър", професионално направление "История и археология";

В област "Социални, стопански и правни науки" - Пресияна Попниколова, ВСУ "Черноризец Храбър", професионално направление "Право", и Емануел Тонев, ИУ, професионално направление "Администрация и управление";

В област "Природни науки, математика и информатиката" - Симеон Симеонов, ИУ, професионално направление "Информатика и компютърни науки";

В област "Здравеопазване и спорт" - Розен Григоров, МУ "Проф. д.р Параскев Стоянов", професионално направление "Медицина"; Бойко Матев, МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов", професионално направление "Обществено здраве".

Всеки университет може да направи до 2 номинации за всяка научна област чрез студентските съвети, а Общинският съвет Варна гласува предложенията. Наградените получават грамота и парична награда в размер на 1500 лв. Студентите трябва да бъдат редовна форма на обучение, да са редовно записани за учебната година, да имат успех над 5.00, както и да са класирани на първо, второ или трето място на студентски олимпиади, международни или национални състезания и конкурси, или да имат отлични изяви на научни форуми, припомниха от дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Варна.