Община Варна започва изграждането на Кризисен център за настаняване на деца в риск и на приют за бездомни и социално слаби, съобщи днес началникът на дирекция "Социални дейности" Таня Василева.

Създаването на двете звена става възможно чрез спечелен проект по програма "Региони в растеж" на стойност малко над 3,3 милиона лева, от които около 540 000 лева са собствено финансиране.

С парите ще бъдат ремонтирани и модернизирани две бивши общежития, обясни Василева. Приютът за социално слаби ще бъде с капацитет 50 места, а в кризисния център ще могат да бъдат настанявани максимум 20 деца с родител.

Освен подслон, в двете звена ще бъдат предлагани и различни услуги, насочени към интеграцията на потърсилите помощ, каза още Василева. Максималният срок за престой в тях ще е 3 месеца. Ремонтът на сградите трябва да приключи до края на тази година.