Акция по кръводаряване организират Областна администрация-Варна и Районният център по трансфузионна хематология. В нея могат да се включат дарители възраст между 18 и 65 години, които не страдат от хронични заболявания.

Допуска се жените да кръводаряват 4 пъти годишно, а мъжете - до 5 пъти. Денонощие преди даряване не е желателно да се консумира алкохол, а 24 часа след него трябва да се избягва физическо натоварване.

Акция по кръводаряване организират Областна администрация-Варна и Районният център по трансфузионна хематология. В нея могат да се включат дарители възраст между 18 и 65 години, които не страдат от хронични заболявания.

Допуска се жените да кръводаряват 4 пъти годишно, а мъжете - до 5 пъти.Денонощие преди даряване не е желателно да се консумира алкохол, а 24 часа след него трябва да се избягва физическо натоварване.

Акцията ще се проведе тази вечер от 18:00 часа в заседателната зала в двора на Областна администрация в заседателната зала в двора на Областна администрация.