И в световен, и в европейски, и в български мащаб недостигът на специалисти по информационни технологии е голям, каза днес във Варна по време на третото тукашно издание на форума "Дни на кариерата - ИТ, комуникации и аутсорсинг" управителят на фирмата организатор JobTiger Светлозар Петров.

Той уточни, че недостигът се изчислява по различни начини, но се говори за недостиг в България от 10 000 до 30 000 души, което, според него, е много.

В отговор на въпрос за безработицата и липсата на кадри специалистът посочи, че това са две паралелни явления. Едновременно липсват много хора, но има и хора без работа, които обаче са с друга квалификация и не са подходящи за сферите, за които се търсят кадри, обясни той.

Петров коментира, че в страната се правят доста квалификационни курсове и хората проявяват инициатива. По думите му у нас има немалко успешни програми, които се организират. Според него квалификацията и преквалификацията са неща, с които трябва да свикнем, защото те тепърва ще се развиват. Светът и икономиката се развиват много бързо, променят се професиите - едни изчезват, появяват се нови, така че решението е в квалификация и преквалификация, каза Петров.

Във варненското издание на форума участват 23 фирми. Петров обясни, че в града има интерес към този форум, а в национален мащаб изданието е десето. В сравнение с миналата година има нови участници, но няма растеж при броя на фирмите, търсещи персонал в тези сектори. Във форума преобладават ИТ фирмите. По думите на Петров и двата бранша - информационните технологии и аутсорсингът, са добре развити във Варна.