4-ти ноември ще бъде учебен ден за училищата на територията на община Варна, като директорите създадат организация на учебния ден съобразно спецификата на училището.

Това бе решено днес на работна среща на тристранната комисия в системата на средното образование с участието на представители на Община Варна, работодателските и синдикални организации и съгласувана с РУО - Варна.

Решението е на основание заповед на Министъра на образованието и Писмо от 24.10.2019 г. на началника на Регионалното управление по образование във Варна, в чиято компетентност е управлението на процеса.