В края на септември равнището на безработица във Варненска област е 3,1%, съобщават от Регионалната служба по заетостта. Регистрираните безработни са 6917, със 192 повече спрямо август тази година.

Това е типична тенденция за този период на годината и се дължи на започналото в края на месец септември приключване на дейността на част от сезонните обекти в курортите. Спрямо същия период на предходната година равнището на безработица е с 0,7 процентни пункта по-ниско, а регистрираните безработни са с 1609 по-малко.

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец септември 2018 г. е 3535. Равнището на безработица в града е 2,0% и запазва нивото си спрямо предходния месец. На годишна база, спрямо септември 2017 г., се отчита спад с 0,4 процентни пункта на равнище на безработица и със 703 безработни лица по-малко.