2707 деца са приети на първо класиране в общинските училища във Варна. 92% от тях са приети по първо желание, 5% - във второто желано училище и 3% са по трето и следващо желание, съобщават от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.

Само 3 деца, които са от групата с минимална уседналост на адреса под 1 година, не са класирани в училището, в чийто прилежащ район имат адресна регистрация.

91 деца не са класирани, защото са кандидатствали само за училища, за които нямат адресна регистрация или са посочили само едно училище.

Некласирани към момента представляват 3% от всички кандидатствали за прием в първи клас, като след първото класиране незаетите места са 327. Записването на приетите първокласниците ще се проведе в периода от 12-ти до 16-ти юни.

В сформираните в няколко общински училища подготвителни групи за 5- или 6-годишни деца са приети на първо класиране общо 282. От тях всичките 5-годишни - 54 на брой, са приети по първо желание. При 6-годишните деца, 89% са класирани по първо желание, 8% - по второ желание и само един процент са по трето и следващо желание. Общо 29 деца от прилежащи райони на училища не са успели да се класират, като 26 от тях са с минималната уседналост на адреса на детето под 1 година в района на училището. Тези деца ще могат да кандидатстват за второ класиране в училищата, в които има обявени свободни места, посочват от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.