913 свободни места са обявени за целодневен прием в детските ясли във Варна за класирането на 31-ви май, съобщиха от дирекция "Здравеопазване" към Община Варна. За целта електронната система за прием ще бъде затворена за редакции и регистрации на нови заявления от 29-ти май до 31-ви май включително. На 01.06.2019 г. системата ще бъде отворена за редакции и регистрации, съобщиха от общината.

Във връзка с приетите "Правила и критерии за класиране и прием на деца в детски ясли на територията на Община Варна" при извършване на класиране регистрационният номер на заявлението вече няма значение. Децата се класират в низходящ ред по брой точки, а при равни условия се прилага функция по генериране на случайни числа. Така децата се подреждат във възходящ ред по случайно число.

Класирането ще бъде обявено на 31-ви май, а срокът за потвърждаване на приетите деца е от 03.06.2019 г. до 28.06.2019 г. След това те ще бъдат приемани поетапно по предварително изготвен график от директора на съответната детска ясла.

Свободните места са:

ДЯ номер 1 "Щастливо детство" - 65 места;

ДЯ номер 2 "Моряче" - 80 места;

ДЯ номер 3 "Зайо Байо" - 80 места;

ДЯ номер 4 "Приказен свят" - 60 места;

ДЯ номер 5 "Чуден свят" - 48 места;

ДЯ номер 6 "Мечо Пух" - 40 места;

ДЯ номер 7 "Роза" - 100 места;

ДЯ номер 8 "Щурче" - 60 места;

ДЯ номер 9 "Детелина" - 110 места;

ДЯ номер 11 "Иглика" - 100 места;

ДЯ номер 13 "Русалка" - 100 места;

ДЯ номер 14 "Звънче" - 70 места.