Обявено е първото класиране на деца в първа възрастова група и в яслените групи към детските градини, съобщават от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна. За обявените 2 136 свободни места за първа възрастова група са подали 2 019 заявления. Класираните деца са 1 940, от които 1 573 по първо желание, 219 по второ желание и 148 последващи желания. Незаетите места след първо класиране са 196. В яслените групи към детските градини са приети 326 малчугани по първо желание, 22 по второ и 20 по трето и следващи желания.

Срокът на записване е от 8 до 11 юни включително до 16:30 ч. на място в съответното учебно заведение. Необходимите документи са регламентирани в чл.17 и чл.32 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и подготвителни групи към училищата, която може да бъде видяна на адрес https://dg.is-vn.bg/garden/rules?reception=garden.

Електронната система за прием ще бъде активна отново от 14 до 18 юни за регистриране на нови заявления, редактиране и анулиране на заявления. За по-пълен обхват на децата от район "Одесос" са предприети действия за разкриване на още една първа възрастова група в ДГ№5 "Слънчо", заявиха от дирекция "Образование и младежки дейности".

Информация за класираните деца можете да намерите в електронната система за прием https://dg.is-vn.bg/garden/new-public-last-rating?reception=garden