126 са свободните места в първа група в детските градини във Варна след първо класиране. Това показват резултатите от приема в общинските детски градини и подготвителни групи в училищата.

За първа възрастова група са приети 2104 деца. 84% от тях са класирани по първо желание, 10% по второ и 6 на сто - по трето и следващо желание.

За яслена група в градините са класирани 410 деца, от които 367 деца са приети по първо желание, 28 по второ и 15 по трето и следващо. Едновременно с това се извършва прием и в самостоятелните детски ясли на територията на община Варна.

За подготвителна група в училище са приети 179 деца, от които 165 по първо желание, 9 по второ и 5 по трето и следващо.

Община Варна напомня на родителите, че е необходимо да потвърдят приема на детето на място в съответната детска градина или училище в срок до 7 юни.

Подаването на заявления за второ класиране стартира на 11 юни. На електронната платформа за прием https://dg.uslugi.io/ ще бъдат обявени свободните места. За втория етап от класирането в заявлението се посочват само детски градини и училища, за които има обявени свободни места.

На същата електронна платформа родителите могат да се запознаят в различните рубрики с подробна информация относно приема, казуси, въпроси.

Ако при регистриране на заявление се открият неточност или липса на данни за кандидатстващото дете, е необходимо родителите да се свържат със служител от отдел "Образование" на тел. 052/820 262.