Висшият съдебен съвет избра единодушно с 20 гласа "за" съдия Галина Захарова за нов председател на Върховния касационен съд. Тя ще бъде първата жена председател на върховния съд.

Галина Захарова е известна като дългогодишен съдия с изключителен авторитет и доверие сред колегите си. Заемаше позицията зам.-председател на ВКС и ръководител на наказателната колегия. Тя получи подкрепа на Пленума на съда. Кандидатурата ѝ беше издигната от Общото събрание на съдиите във Върховния касационен съд и беше

"Благодаря за доверието, което гласувахте към пленума на ВКС. Това е една огромна крачка напред в съдийството самоуправление. Съдиите имат право да бъдат ръководени от свои собствен избраник", каза Захарова минути след като бе избрана.

Голяма част от членовете на съвета решиха да изразят устно становища в подкрепа на кандидатурата на съдия Захарова. Позициите си те представиха след като беше проведено изслушване пред Пленума на ВСС, продължило почти шест часа.

"Ще подкрепя кандидатурата на съдия Галина Захарова", посочи главният прокурор Иван Гешев в своето становище по избора за председател на ВКС. Той посочи, че има два аргумента за своята позиция. Това са, че съдия Захарова е безупречен професионалист и че е подкрепена единодушно от Пленума на ВКС. "Като прокурор по никакъв начин не бих си позволил да поставя под съмнение съдийското самоуправление", каза главният прокурор Иван Гешев.

В подкрепа на съдия Захарова се изказаха още представляващият ВСС Боян Магдалинчев, председателят на ВАС Георги Чолаков, председателят на ВКС Лозан Панов, който заяви, че "днешният избор е добра възможност да направим стъпка в правилната посока, ако искаме да върнем доверието в институциите на Република България".

"Смятам, че съдия Захарова има достатъчно достойнства и ще бъде един достоен последовател на политиката, която съм водил във ВКС. Дефицитът на достойнство във ВСС безспорно е проблем. Вярвам, че днес този дефицит няма да се прояви и ВСС ще има най-малкото инстинкт за самосъхранение", каза още настоящият председател Лозан Панов.

"Съдийското самоуправление е една от върховните ценности от гледна точка на това да имаме независимо правосъдие и съд. След като е подкрепена толкова категорично от колегите от ВКС за мен това е един много положителен знак и за пореден път показва колко е важно да подкрепяме съдийското самоуправление и да го гарантираме", каза правосъдният министър Надежда Йорданова.

Според част от членовете на съвета е показателно за качествата на съдия Захарова това, че тя е номинирана от Пленума на ВКС. Редица от тях споделиха, че са получили мнения от колеги магистрати за Галина Захарова, че е професионалист и "добър човек". Евгени Иванов, член на ВСС, отбеляза, че е очаквал в процедурата за избор да участват повече от един кандидат, за да има състезание, но подчерта, че "един кандидат не означава слаб избор".

Според Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия на ВСС, Галина Захарова отговаря на законовите изисквания за заемане на поста председател на ВКС. По думите й тя притежава високи професионални и нравствени качества, задълбочени правни познания, изявена независимост и воля към налагане на законност.

По време на изслушването на Галина Захарова от ВСС тя определи себе си като "професионален кандидат" и "пръв между равните".

Според нея личността, която застава начело на Върховния касационен съд, няма чак такова значение, както в други институции, но пък самият съд има огромно значение по уеднаквяване на съдебната практика, за да има предвидимо правосъдие. В рамките на 20-ина минути тя представи визията си за развитието на върховната инстанция и очерта как вижда ролята на нейния председател:

"Убедено считам, че като върховна съдебна инстанция ВКС е призван да отстоява на най-високо ниво ценностите на правовата държава".

След като представи концепцията си, Захарова отговори на въпроси на магистрати, представители на неправителствени организации и на членове на Съвета.

Тя се обяви за намаляване на мандата на т.нар. "трима големи" в съдебната власт, защото, според нея, 7-те години на поста могат да доведат до изчерпване на потенциала на съответния ръководител и носят риск от авторитарност.

"Продължителното пребиваване на ръководните постове неминуемо поражда опасност от създаване на командно-административни практики и поведение", посочи Галина Захарова.

ВСС ще изпрати предложението за назначаване на Захарова до президента.

Изборът на председател на ВКС е третият голям избор, който осъществява този състав на Висшия съдебен съвет. Галина Захарова трябваше да получи подкрепата на поне 17 от съдебните кадровици. По принцип те са 22-ма, защото трима подадоха оставки, на самото заседанието днес присъстваха само 20 члена.