Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) потвърди присъдата на Софийския апелативен съд (САС), с която началникът на отдел в Специализирана дирекция "Финансова сигурност" на ДАНС Мирослав Маринов беше признат за невинен за разгласяване на държавна тайна.

Секретното наказателно дело от миналата година е образувано във ВКС по протест на прокурор от Апелативната прокуратура срещу оправдателната присъда. Тя пък бе последвана от осъдителна, макар и условна - 3 години с 5-годишен изпитателен срок, която Софийски градски съд наложи през 2018 година на първа инстанция на Маринов.

Той беше обвинен в разгласяване на информация, представляваща държавна тайна, която му е била поверена или станала известна по служба или работа. Според прокуратурата в периода от 27.09.2013 г. до 01.10.2015 г., при условията на продължавано престъпление, той е разгласил информация от 11 класифицирани документи, която му била поверена по служба, като от престъплението са настъпили особено тежки последици за сигурността на държавата. Обвинението твърдеше, че това е така, тъй като информацията разкрива данни за събития и действия против икономическата и финансова сигурност, разкрива оперативния интерес на службата към лицата, събраната вече информация за тях и други лица, извършили или подготвящи се да извършат престъпления, застрашаващи националната сигурност.

Информацията съдържа сведения за използваните от службите за сигурност оперативни методи и средства, както и за доброволните сътрудници, подпомагащи службите, което е могло да доведе до застрашаване живота и сигурността на последните и до възпрепятстване на работата по оперативните дела, подчертаха още от прокуратурата, като поискаха ефективна присъда.

Вече втора съдебна инстанция обаче не намери достатъчно доказателство за вина на Миринов. Решението на ВКС е окончателно.