Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси по отношение на Татяна Нейкова - главен архитект на Община Шабла, съобщиха от пресцентъра на комисията.

Съдът е оставил в сила наложената от нея глоба в размер на 10 000 лв. на Нейкова. С решението тя ще трябва да напусне и поста си.

КПКОНПИ е установила, че като главен архитект на Община Шабла, Нейкова е одобрила инвестиционен проект и е издала разрешение за строеж на двуетажна жилищна сграда през 2013 г. в курортния комплекс на с. Тюленово. Сградата е на "първа линия", непосредствено до бреговата ивица. През 2016 г. собственикът, на чието име е било издадено разрешението, е продал имота на сина на арх. Нейкова.

На 2 януари 2019 г., след съответна молба, още през същия ден главният архитект на община Шабла е презаверила издаденото през 2013 г. разрешение за строеж, вече с титуляр нейния син, по отношение на срока на завършване на строителството.

На 23 август 2019 г. синът на Нейкова е подал друго искане - за увеличаване на застроената площ на обекта (313 кв. м.). Исканите корекции са били одобрени от главния архитект на Община Шабла - майка на новия собственик, с нейна заповед от 26 август 2019 г.

На 28 май 2020 г. КПКОНПИ е установила конфликт на интереси за това, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, арх. Нейкова е действала в частен интерес на свързано с нея лице - нейният син, като е презаверила документите за разрешение за строеж и като е одобрила увеличаването на застроената площ на обекта.