Върховният администативен съд разпореди на избирателната комисия в Септември да прекрати мандата на кмета на общината Марин Рачев заради доказан конфликт на интереси. Решението е от 2 март и е окончателно. С него висшите магистрати потвърждават решението на административния съд в Пазарджик от 27 януари. ВАС задължава избирателната комисия в Септември да изпълни решението в 3-дневен срок.

"Нормата задължава ОИК да издаде решение за предсрочно прекратяване на пълномощията при установен конфликт на интереси с влизането в сила на акта по установяване. Правилното тълкуване на нормата сочи, че е налице обвързана компетентност на ОИК и той следва да прекрати предсрочно пълномощията", се казва в решението на ВАС.

През май 2018г. КПКОНПИ постанови, че Марин Рачев е в конфликт на интереси, след като е внесъл предложение в местния общински съвет, което е било прието, за промяна предназначението на имот в полза на фирма, собственост на неговата майка. Постановлението на КПКОНПИ бе потвърдено окончателно от ВАС в началото на тази година, вследствие на което започна процедурата по отстраняването на кмета Рачев.

След като избирателната комисия изпълни разпореждането на ВАС и прекрати предсрочно мандата на кмета, се очаква президентът да насрочи частични избори за кмет на община Септември.