Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния съд реагира срещу решението на съдийската колегия на ВСС за проверка на спецсъдилищата. Преди дни кадровиците от Съвета определиха 12 върховни съдии, които да са част от групата, която ще се занимава с десетгодишния анализ на двете спецсъдилища.

От решението на Общото събрание на наказателните съдии, състояло се снощи, става ясно, че 12-те магистрати разбрали вчера следобед, че ще са част от комисията, макар решението да било взето преди дни.

Първото, срещу което съдиите реагират са редица неясноти - целта на анализа и правното основание, на което е конструирана комисията за проверка на спецсъдилищата. И казват, че ако предназначението на анализа е заради идеята за закриване на тези съдилища, то недопустимо се навлиза в изключителна компетентност на законодателя.

Върховните съдии напомнят, че в рамките на съдебната власт има специален орган, който се занимава с проверки и отбелязват, че именно инспекторатът към ВСС контролира организацията на административната дейност на съдилищата. Необясним за тях е и фактът, че в комисията няма включени представители на съдийската колегия към Съвета. Магистратите дори предлагат този анализ да бъде направен от пенсионирани съдии от ВКС с несъмнена професионална компетентност и почтеност.

Наказателната колегия обвинява кадровиците, че недопустимо разширяват правомощията си, предвидени в закона за съдебната власт, защото няма как да възлага на съдии от ВКС извършване на дейност, за която липсва законов регламент. Върховните магистрати отчитат и нещо друго - по закон ВКС, като последна инстанция, осъществява контрол над съдебни актове на двете спецсъдилища. В този смисъл, анализ на дейността на апелативния спецсъд на практика се осъществява непрекъснато чрез инстанционния контрол. А освен това - може да се получи ситуация с конфликт на интереси, ако се стигне до проверка на висящи дела в самия Върховен съд.

Върховните съдии не са съгласни и с това, че трябва да се прави проверка на спецсъдилищата за десет години, защото такава вече е имало за предишни периоди. Затова определянето на такъв период е напълно немотивирано, защото излиза, че ще се прави ревизия на ревизията.

А включването на 12 наказателни съдии, колкото е половината наказателна колегия, ще блокира работата на Върховния съд, смятат магистратите.