Върховната административна прокуратура сезира министъра на туризма Николина Ангелкова и председателя на Комисията за защита на потребителите за нарушения по черноморските плажове.

Проверката е образувана по информация в медиите, с която се провокират съмнения за неспазване на изискванията при ползване на плажовете и нарушаване на потребителските права.

ВАП възлага на министъра на туризма да извърши проверка за спазването на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие заради данни за ограничаване и затрудняване на свободния и безплатен достъп до плажовете, за създаване на пречки за свободно разполагане на плажни принадлежности (чадъри, шезлонги, постелки, плажни дюшеци и други), за нарушаване на изискването за размера и местоположението на зоната за свободното им разполагане от посетителите на морския плаж, както и за неизпълнение на задължението за предоставянето на плажни принадлежности от концесионерите на цени не по-малко от 50% от цените за миналия сезон или от максималните цени по съответния договор.

Председателят на Комисията за защита на потребителите трябва да провери за нарушения на Закона за защита на потребителите относно събирането на такси за услуги, чиито цени не са предварително обявени по видим и достъпен за потребителите начин.

ВАП трябва да бъде уведомена за предприетите мерки и резултатите от тях в законоустановения срок.