Във връзка с твърдения за сексуален тормоз от страна на свещеници от Сръбската православна църква (СПЦ) в Лондон скоро започва съдебен процес, съобщава белградският вестник "Данас", цитиран от БТА.

Британският адвокат Младен Кесар потвърди за вестника, че от името на шестима клиенти е внесъл жалби против СПЦ за сексуално малтретиране от страна на сръбски свещеници.

Жалбите са депозирани в съд в Лондон и сега се завеждат в регистъра, след което ще се вземе решение кога ще започне съдебният процес.

"Нито един свещеник няма да бъде обвинен индивидуално, а цялата Сръбска църква, защото религиозната общност носи отговорност за постъпките на онези, които я представляват", каза адвокатът.

Тормозът е бил налаган в Сърбия, Босна и Херцеговина и Хърватия, а шестимата пострадали - двама дякони, две жени и членове на семейството на 19-годишен семинарист, който починал през 1999 г. и за чиято смърт майка му обвинява вече пенсионирания владика Василие Качавенда, са потърсили правосъдие в Лондон, защото не вярват на сръбските съдилища.

Вестник "Данас" е помолил за коментар говорителя на Сръбската църква, но не е получил отговор.