Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уволни магистрата от Софийския районен съд Йорданка Ваклева заради стотици драстично забавени дела, съобщи правният сайт lex.bg. Решението беше взето единодушно.

Срещу Ваклева имаше три предложения за налагане на наказание. Две са от 2017 г. и са на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на бившия шеф на Софийския градски съд Калоян Топалов, който поиска нейното уволнение. Те дойдоха само два месеца, след като Съдийската колегия я беше наказала с намаляване на заплатата с 20% за една година. Третото предложение е от 2018 г. от председателя на Софийския районен съд Александър Ангелов.

В предложението си Топалов беше посочил, че към януари 2017 г. Ваклева е имала над 240 дела с просрочени решения, като по някои от тях забавянето достига 5 години.

Извършената проверка по срочната книга на съдия Ваклева установи и несъответствие в датите на съдебните актове, което предизвикало съмнение за антидатиране при обявяването им. А така се създават и неясноти за действителната дата на съдебния акт и за сроковете за оспорването му. Тогава дори се появи информация, че има и подадено заявление в Европейския съд по правата на човека в Страсбург във връзка със забавено дело на доклад на съдия Ваклева.

Днес стана ясно, че по отношение на една част от делата дисциплинарното производство срещу Йорданка Ваклева се прекратява, но за другата колегията взе решение за нейното уволнение, заради системно неспазване на сроковете и действия и бездействия, които неоправдано забавят производството по делата.

Районната съдийка има 14 дни, за да реши дали да обжалва решението на Съдийската колегия.