Районен съд - Асеновград осъди на 3 месеца условно с 3 години изпитателен срок директорката на Дома за деца лишени от родителска грижа в Асеновград. - Весела Симеонова. Процесът започна 8 години след скандала. Според прокуратурата, Симеонова е заключила три деца от сиропиталището „Таню войвода" в продължение на повече от две денонощия.  

Според държавното обвинение Симеонова е накарала възпитателя Христо да затвори децата в изолатора. Скандалът гръмна през 2011-а, след като момичетата подадоха жалба в полицията. В папките по делото фигурират и имената на още две подчинени на Симеонова - Атанаска и Елена, които са замесени в случая.  

Момичетата разказали, че са пускани единствено до тоалетна, като мярката е била „възпитателна“. Впоследствие от персонала признали, че това им е било разпоредено лично от директорката. По сигнала бяха направени две проверки директно от Агенцията за закрила на детето София.