Трима души са привлечени като обвиняеми след проведената акция в Басейнова дирекция-Пловдив, съобщи на пресконференция говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Тя заедно със зам.-административния ръководител на Специализирана прокуратура Кирил Пейчинов и зам.-директора на КПКОНПИ Антон Славчев представиха подробности по повод проведената миналата седмица операция по противодействие на корупцията в Басейнова дирекция-Пловдив.

Сийка Милева посочи, че в хода на проведеното разследване като обвиняеми са привлечени три лица за участие в организирана престъпна група (ОПГ) с цел извършване на длъжностни престъпления, подкупи и търговия с влияние – директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, главният юрисконсулт на дирекцията и общински съветник.

Обвиняемите са създали схема за получаване на пари срещу издавани разрешителни по Закона за водите. Когато били констатирани нарушения по време на извършване на проверки, главният юрисконсулт насочвал съответния нарушител към определена от общинския съветник хидрогеоложка фирма.

Вместо обичайната тарифа от 3000 лв., за узаконяването конкретната фирма искала такса от 8000 лв. Разликата се разпределяла между членовете на престъпната група. Ако документите, входирани в дирекцията били изготвени от друга фирма, различна от доверените на обвиняемите, директорът казвал на подчинените си преписката да бъде бавена, докато инвеститорът не бъде насочен към „правилната“ фирма.

Наред с това е установено, че участниците в престъпната група са прикривали явни нарушения, които е трябвало да бъдат санкционирани. Регистрирани са и случаи, при които служители на дирекцията са били връщани от проверки, забранявано им е да извършват такива на определени лица или фирми.

Несъгласните с ръководството впоследствие са били уволнявани.