Районната прокуратура в Хасково прекрати наказателното производство, образувано за укриване на информация за наличието на уран и обща алфа активност над нормата в питейната вода на областния център, съобщиха от пресцентъра на Пловдивската апелативна прокуратура.

Разследването започна на 19 април 2017 година след самосезиране от страна на правоохранителния орган.

Съмненията бяха, че заради затаяването на фактите за тежкия метал и за радиацията са последвали немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве. В хода на досъдебното производство е била изискана значителна по обем документация от различни институции и служби, разпитани са били множество свидетели, извършени са били огледи и са били иззети проби.

Разследването е доказало, че водата в Хасково е безопасна за здравето на човека и не е налице неизпълнение на задължения и укриване на информация от конкретно длъжностно лице, уточняват от държавното обвинение.

При проведеното досъдебно производство е било установено, че като резултат от дългогодишната експлоатация на подземни води се наблюдава спадане на водното ниво на големи площи, осушаване на водоносния хоризонт, което води до засилване ролята на окислителните процеси и засилване на мобилността на урана в горните му части.

Съгласно последната редакция и допълнение на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съдържанието на естествен уран се възприема не като радиологичен показател, а като тежък метал със своите съответни негативни въздействия върху здравето на човека. Общата алфа-активност и общата бета-активност се приемат като контролни, а не като ограничителни показатели. При изготвяне на експертизата от радиологичния анализ получената индикативна доза е била по-ниска от допустимата, са били изводите в хода на делото.

Експертите от БАН, изготвили комплексната експертиза по делото са били категорични, че изследваните води съответстват на изискванията на наредбата. От прокуратурата допълват, че от изисканата и получена в хода на разследването справка от Онкологичен диспансер - Хасково е установено, че ръстът на заболеваемост в изследвания период е отрицателен. Изводът е бил, че не са настъпили немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве