Заместник-главният прокурор при ВКП Пенка Богданова отмени постановлението на Апелативната прокуратура в София, с което беше образувано наказателното производство срещу главния архитект на София Здравко Здравков.

На 21 май Апелативната прокуратура в София образува наказателно производство заради отказа му да изпълни съдебно решение, което дава зелена светлина за строителството на небостъргач в столичния квартал "Стрелбище". Заради отказа си да изпълни съдебно решение и да придвижи строителството на небостъргача, Здравков бе глобяван два пъти - веднъж с 1 000 лева и веднъж с 13 000 лева.

След служебна проверка по сигнал на Софийската градска прокуратура, с постановление от днес, 23 май, Богданова отменя постановлението на прокурор Стойчо Ненков от Апелативна прокуратура в София от 9 май тази година, с което е образувано досъдебното производство срещу Здравков за престъпление по чл. 296 НК*.

След анализ на събраните материали е установено, че апелативната прокуратура се е произнесла при неизяснена фактическа обстановка, която не позволява да бъде направен обоснован извод относно това, налице ли е вече наложено административно наказание за същото деяние. За това, зам. главният прокурор е указал на СРП да извърши допълнителна проверка по случая.

Това постановление на прокурор Ненков, както и още един негов акт от 11 април т.г. са отменени и поради допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, изразяващи се в следното:

- въпреки че от 09.08.2016 г. разпоредбата на чл. 213, ал. 2 НПК е отменена и горестоящ прокурор няма право да указва на по-ниска по степен прокуратура да образува досъдебно производство, с постановление от 11.04.18 г., той е разпоредил на СРП да образува дело.

- въпреки че от 05.11.2017 г. действа новата разпоредба на чл. 214, ал. 3 НПК, според която в акта за образуване на досъдебно производство не се посочват имената на лицето (а само престъплението), с постановлението от 09.05.2018 г., прокурорът от АП София е образувал делото срещу конкретно лице.

Предвид обстоятелството, че тези пропуски поставят въпроса дали е налице задълбочено познаване на актуалното законодателство, заместникът на главния прокурор е изпратил копие от постановлението си на административния ръководител на АП София за преценка за изготвяне на предложение за извънредно атестиране на прокурор Стойчо Ненков. Съобразно ЗСВ, то се извършва при наличие на данни за трайно влошаване на качеството на работа на магистрата.

 *Чл. 296 от НК гласи:

(1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита от домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение унищожи, повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

(3) Който наруши забрана за посещение на спортни мероприятия в страната или в чужбина, в срока на забраната, наложена по реда на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, след като е наказан за същото деяние по административен ред, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация.