С остро обръщение излезе Общото събрание на Софийската адвокатска колегия (САК) заради две събития от последните дни, съобщи "Лекс".

Първото е включването в правилника за дейността на Народното събрание на разпоредба, според която правната му комисия ще изслушва на всеки три месеца председателите на върховните съдилища и главния прокурор. А второто е коментарът на премиера в оставка Бойко Борисов по този повод, че "адвокатите на мутрите" ще привикват и мачкат върховните съдии и обвинител №1. Както е известно, първоначалното предложение беше за периодично изслушване само на главния прокурор, но по настояване на ДПС и с подкрепата на ГЕРБ и БСП беше прието, че правната комисия ще вика и председателите на двете върховни съдилища.

Отвореното писмо е гласувано от Софийския адвокатски съвет и беше изчетено от зам.-председателя му Жана Кисьова, а след това подкрепено от всички присъстващи на Общото събрание. Тя посочи, че двете събития, станали повод за него, поставят под въпрос върховенството на правото и адвокатурата не може да бъде безучастна и трябва да вземе отношение и да говори високо и ясно.

"С настоящото отворено писмо изразяваме позицията си като български адвокати и членове на Софийски адвокатски съвет относно продължаващото принизяване на адвокатската професия и общност, продължаващото незачитане на Конституцията и законите в страната, потъпкването на правото и независимостта на съдебната система", заявяват столичните адвокати.

В отвореното писмо се посочва, че докато изслушването на главния прокурор намира опора в Конституцията (чл.84 от Конституцията предвижда, че Народното събрание може да изслушва и приема и доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика), то това на председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) я нарушава. Адвокатите изтъкват, че е недопустимо да се упражнява парламентарен контрол над представители на съда, а НС може да ги изслушва само при обсъждането и приемането на годишните доклади за дейността на съдилищата.

САК говори за продължаващо принизяване на адвокатската професия и общност.

"Твърдо се противопоставяме на създаването на обществена нагласа за обвързване на адвокатите с престъпни интереси", заяви колегията по повод на думите на премиера в оставка и изтъкна, че внушението, че адвокатите целят мачкана на представителите на съда и прокуратурата, е пряко и безогледно посегателство срещу цялата адвокатура.

В отвореното писмо се напомня, че на адвоката се дължи уважение и съдействие като на съдия, а освен това адвокатите, които са станали депутати, не действат в НС като адвокати, а като избраници на народа.

А за думите на Бойко Борисов се заявява: "Това са поредните общи квалификации на адвокатите, чиято конституционно прогласена мисия е защита на правата на гражданите и юридическите лица. Нещо повече не се отчита простия факт, че колегите адвокати поели обществен ангажимент и длъжност като депутати, са избраници на народа и не действат в качеството си на адвокати в рамките на дейността си като народни представители".