Шеф на дирекция в Министерство на правосъдието е с акт за административно нарушение. Случаят е от март тази година, когато Върховната административна прокуратура сезирала Главния инспекторат на Министерски съвет за проверка, свързана с евентуално извършено нарушение от длъжностно лице от правосъдното ведомство. 

То е във връзка с изготвен от прокуратурата протест против заповед на министъра на правосъдието, издадена по Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Директорът на дирекция "Правни действия" към ведомството на Надежда Йорданова обаче не е изпратил на съда в определения тридневен срок жалба и протест, както и заверено копие от преписката, е установила проверката на Главния инспекторат на Министерски съвет. 

Заради неизпращането на протеста на прокуратурата до съда в законоустановения срок, на въпросното длъжностно лице е съставен акт за установяване на административно нарушение. В съобщението от прокуратурата не се уточнява конкретно коя заповед на министъра е протестирана.