Анализаторската компания Scope ratings, която е със седалище в Германия, повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България от ВВВ до ВВВ+, съобщават компанията в свой анализ.

Причината за това е силата на публичните финанси в страната, както и намаляването на държавния дълг у нас чрез политиката на финансовото министерство.

От рейтинговата компанията анализират и отчитат подобряване на бюджетното салдо от 2014 г. към днешна дата. Също така обръщат внимание, че в бюджета за 2019 г. е предвидено да имаме дефицит от 0,5% от БВП, което отразява "увеличаване на заплащането в публичния сектор".

Също така отчитат и желанието на страната да довърши реформи, които вече са стартирали. От компанията отбелязват, че след краха на КТБ през 2014 г. България е предприела стъпки, минавайки през редица стрес тестове на финансовата система, за да не се допусне нов такъв колапс. Също така има и реформи в надзорните институции.

От Scope изтъкват, че напредъкът на реформите се запазва и след одобрението на поредица от процедурни стъпки за влизане на България в ERM II и Европейския банков съюз до средата на 2019 г.