Окръжна прокуратурата - Благоевград е внесла в съда обвинителен акт срещу немския гражданин с инициали Г.Б.

Обвиняемият е постоянно пребиваващ в България, като през 2016 г. закупил имот - къща с двор в с. Микрево. След като се нанесъл да живее там със семейството си, започнал да намира на различни места костенурки. Носел ги в дома си, започнал да ги отглежда и храни. За целта им изградил в двора две заградени с бетонни тухли пространства, като върху тях имало поставени дъсчени прегради.

Към юли 2018 г. той държал и отглеждал общо деветнадесет костенурки от вида шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и шипоопашата констенурка (Testudo hermani). Въпросните животни са защитени от Закона за биологичното разнообразие и Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания - Бернска конвенция.

Обвиняемият се запознал със съседа си, като по повод костенурките му обяснявал, че ги намерил ранени и ги спасявал. Тъй като често пътувал за Германия, мъжът оставял ключа от двора на къщата си на съседа с уговорката да ги храни редовно.

През юни 2018 в Регионална инспекция по околна среда - Благоевград е постъпил сигнал за незаконно отглеждане на животински видове - костенурки. Експерти на институцията извършили проверка място. През оградата на имота забелязали, че в двора се движат голям брой костенурки и веднага уведомили полицията. След оглед животните били иззети.

От назначената ветеринарно-медицинска експертиза се установява, че всички костенурки са в добро здраве и могат да бъдат пуснати в естествените им местообитания в състоянието, в което са намерени и същите са освободени от експертите на РИОСВ.

Предстои делото срещу обвиняемия за незаконно държане на диви животни от защитен вид да продължи в съда.