Софийски градски съд позволи вписването на партия "Има такъв народ" в публичния регистър на политическите партии.

Съдебният състав с председател съдия Цветанка Бенина прие, че са изпълнени всички законови изисквания, молбата за регистрация е основателна и процесуално допустима.

Символът на партията също не противоречи на нормата на закона. Новото лого представлява стилизиран восъчен печат с името на формацията на син фон.

Решението подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Върховния касационен съд и трябва да бъде вписано в публичния регистър на политическите партии в 7-дневен срок от влизането му в сила.

Това бе втори опит за регистрация на партията на шоумена.

Трифонов направи опит да регистрира партията първоначално под името "Няма такава държава". Съдът обаче отказа регистрация с мотива, че е използвано незаконно българското знаме в логото. Новото лого представлява стилизиран восъчен печат с името на партията на син фон.

"Има такъв народ" бе учредена през февруари.