Софийски градски съд отхвърли молбата за регистрация на политическа партия "Няма такава държава". Причината е използваното като символ на партията знаме.


Според председател Татяна Костадинова въпросният флаг създава илюзия за пълната му идентичност с българския флаг.  

"Внушението е достатъчно силно, че да създаде възможност гражданите да свържат символа със знамето на Републиката", пише в решението.

Според съдебния състав представеното графично изображение не само не разколебава, а "засилва" този извод, че "интегрираните цветове бяло, зелено, червено" биха могли да внушават за използване на знамето на Републиката.

Относно името на партията съдът приема, че "изразът "няма такава/няма такъв ..." би могъл да е противен на добрите нрави, само когато се отнася до държавността, схваната като комплекс от държавни органи и институции.

Снимка: Официален сайт

"Когато обаче той окачествява не държавността, а състоянието на държавата, изразът се явява по-скоро оценка, а не обида", пише още в решението. То може да се обжалва или протестира пред Върховния касационен съд в седемдневен срок от връчване на препис.

Цялото решение може да видите тук.