В рамките на извършената лично от прокурор от Върховна касационна прокуратура проверка, на 26.11.2018 г. са снети писмени обяснения от министъра на финансите Владислав Горанов, а на 27.11.2018 г. от две лица, собственици на жилището, ползвано от Владислав Горанов.

По разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров, Върховна касационна прокуратура започна извършване на проверка по повод зададен въпрос в телевизионното предаване "Шоуто на Слави" по bТV за това, че "министърът на финансите живее в апартамент от 180 кв.м. в луксозен жилищен комплекс, предоставен му безвъзмездно от български бизнесмен".

С постановление от 28.11.2018 г. на основание от Закона за съдебната власт и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Върховна касационна прокуратура разпореди на Дирекция "Противодействие на корупцията" при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество извършване на отделни, конкретни действия по проверката.

Проверката се извършва и на основание чл.8 от Инструкция № 2 от 05.09.2018 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България, подписана от главния прокурор  Сотир Цацаров и от председателя на Комисията за противодействие на корупцията Пламен Георгиев.

Върховна касационна прокуратура е определила 20 дневен срок за извършване на проверката.