Обвинителят от Софийската районна прокуратура Петър Смолички, псувал председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов в съдебна зала, е окончателно уволнен. Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) e потвърдил решението на Прокурорската колегия за освобождаването на Смолички от съдебната система, съобщи правният сайт "Лекс".

Случаят е отпреди две години. На 22 януари 2018 г. Софийският районен съд (СРС) e трябвало да разгледа искане на директора на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" за настаняване на гражданин за задължително лечение по реда на Закона за здравето. Заседанието било насрочено за 13 ч., като в залата били човекът, за когото било искането за настаняване, майка му, служебният му защитник, вещо лице, съдията-докладчик Владислава Ангелова и съдебният секретар. Прокурорът липсвал.

Около 30 минути след обявения начален час на заседанието в залата влязъл обвинителят Петър Смолички. Съдийката го попитала на какво се дължи закъснението му и дали е в състояние да участва в заседанието, на което получила следния отговор от прокурора: "Идвам късно поради тежка зимна обстановка. От луната идвам. Ще идвам откъдето си искам... В състояние съм да продължа заседанието, както винаги. Не псувам. Само казвам, че мафията управлява България. Фандъкова да изчисти улиците!".

Делото започнало, било изчетено заключението на вещото лице, според което гражданинът се нуждае от лечение в психиатрия, защото заболяването му е от 2014 г. и с поведението си представлявал опасност за себе си и за околните.

Прокурорът Смолички оспорил заключението на вещото лице с думите: "Да не се приема заключението, защото считам, че С. е нормален човек. Половината народ страда от психични заболявания, тях ли ще настаните?".

Съдът все пак приел експертизата, което предизвикало негодуванието на Смолички: "Казах да не се приема експертизата! Целият народ е за лудницата".

Неприемливото поведение на прокурора принудило съдийката да прекъсне заседанието за няколко минути. При възобновяването му, съдия Ангелова констатирала, че "явилият се представител на СРП не е в състояние адекватно да участва в разглеждането на настоящото дело" и го отстранила с определение.

Преди да напусне залата прокурор Петър Смолички се обърнал към съдийката с думите: "Аз ще Ви освободя Вас от служба. Ще се обадя на п*******чето Лозан Панов да ви отстрани от служба. Е*** съм го в г*** и него".

Разглеждането на делото в СРС продължило с участието на друг прокурор.

След сигнал Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) извършил проверка на поведението на Петър Смолички и внесъл предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу него, което е уважено от Прокурорската колегия на 18 юли 2018 г.

На 8 май 2019 г. кадровиците уволниха Смолички за уронване на престижа на съдебната власт.

Прокурорът обжалва решението пред ВАС. Тричленен състав на съда обаче отхвърли жалбата и потвърди уволнението, а сега това стори и касационната инстанция.

В решението си петчленният състав с председател и докладчик шефа на ВАС Георги Чолаков и членове Здравка Шуменска, Галина Солакова, Емилия Кабурова и Мария Николова посочва, че при уволнението на Смолички не са нарушени правата му, той е бил предварително запознат с резултатите от проверката на ИВСС, както и с пълния протокол от заседанието на Прокурорската колегия. Била му е дадена и възможност да сочи нови доказателства и да възрази срещу изводите от проверката.

На оплакването на Смолички, че наказанието му е толкова тежко, защото са взети предвид и негови стари наказания петчленният състав отговаря:

"Настоящият съдебен състав приема тезата на касационния жалбоподател, че наложените му в по-ранен период и заличени дисциплинарни наказания не могат да бъдат вземани предвид при определяне на наказанието за настоящото дисциплинарно нарушение. В тази връзка следва да бъде посочено, че неправилно тричленният състав е коментирал в оспореното решение наличието на три заличени дисциплинарни наказания. Въпреки това обаче, настоящият съдебен състав не счита, че това обстоятелство влияе върху правилността на крайния извод на тричленния състав за законосъобразност при определянето на размера на наказанието от наказващия орган. Правилно съдът е приел, че отнесени към поведението на наказания магистрат, принципите в КЕПБМ са изключително сериозно нарушени. Словесните изявления на Петър Смолички в съдебно заседание на 22 януари 2018 г., вулгарните изрази и обиди към други магистрати, изразени на публично място, станали достояние на достатъчно хора и вписани в съдебния протокол по съответното дело, показват недопустимо поведение, несъвместимо с магистратската етика и правила".

В този смисъл, продължава ВАС, поведението на Смолички предпоставя негативна оценка по отношение на съдебната власт, чийто представител е и самият той.

"Действията му компрометират честта и достойнството на прокурора, разбирани и в професионален, и в обществен план, поради което накърняват престижа на съдебната власт и представляват изключително тежко дисциплинарно нарушение", заключават петимата върховни съдии.