Прокуратурата разследва случаи на злоупотреби със суми и документи по изплащането на лихвоточки от жилищните спестовни влогове в Хасково.

Сигналът за това е изпратен от община Хасково още през юни и има образувано досъдебно производство. Касае се за несъответствие в документи по изплащането на жилищни компенсаторни записи от лихвоточки. Засечено е разминаване в имената на подалите заявления и тези, по чиято сметка са превеждани суми.

Велин Балкански, който в момента е вр.и.д. кмет на Хасково уточни пред "Haskovo.net", че става въпрос за предходни управления на Общината. Всички материали са изпратени в прокуратурата, посочи той. Но не пожела да посочи за каква сума става въпрос.

В качеството си на заместник-кмет на община той е и председател на настоящата Комисия, която отговаря за компенсациите в местната администрация от началото на 2019 година. Днес уточни, че в този период няма проблем. И посочи, че досега комисията под негово председателство се е събирала четири пъти, разписала е документи за компенсация на десет души, двама са с подадени заявления и по документите им се работи.

Според неофициалната информация, някои от разкритите случаи на несъответствия са още от 2010 година. Пак по неофициална информация злоупотребите надхвърлят 300 000 лева. Замесено е името на бивша служителка на общинската администрация, която по време на разминаванията, които се изясняват от прокуратурата, е била председател на комисията. Тя е уволнена преди време от общината, след като е уличена в имотни измами с общинска собственост и е разследвана по тях.

Сумата за начисляване на лихвоточки е 8 ст. за всяка. Начисленията се правят всяка година по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно- спестовни влогове. Средствата са от Държавния бюджет.

От прокуратурата уточниха, че се наблюдава досъдебно производство за това, че в периода от 2009 г. до 2019 г.,

 са присвоени чужди пари от длъжностно лице от община Хасково, връчени му в това качество и поверени му да ги пази и управлява. Обвинението е по чл. 201 и се наказва с лишаване от свобода до осем години, като съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.

Досъдебното производство касае и периода от 2010 г. до 2017 г., за който се разследва съставянето от длъжностно лице от община Хасково на официални документи, в които са удостоверени неверни обстоятелства. Досъдебното производство е образувано на 30 септември 2019 г., след получен сигнал на 12 юни 2019 г. от община Хасково, уточняват от Прокуратурата. Възложена е била проверка на сектор "Икономическа полиция" към ОД на МВР-Хасково, като след приключването й е направен извод, че са налице достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер.

В подадения сигнал се твърди, че в община Хасково са били установени 33 лица, които са получили, без да имат право, обезщетение по Закона за уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, уточнява обвинението.

По закон с такова право се ползват граждани, които до 31 декември 1990 г. са имали жилищно-спестовни влогове, като крайно нуждаещи се, но не са закупили жилища с натрупани "лихвоточки". Дотогава те не са притежавали собствено жилище и не са прехвърляли имоти. Справките за лицата с право на обезщетения са изготвяни от Комисия към община Хасково и изпращани за одобрение в Националния компенсационен жилищен фонд към Министерския съвет.

По делото ще бъдат изискани документи, ще бъдат разпитвани служители на община Хасково, ще бъдат назначени експертизи и др. Към момента няма привлечени като обвиняеми, казаха още от Прокуратурата.

Срокът на разследването е двумесечен.