Софийската градска прокуратура е извършила проверка за реда и начина на използване на монтирани 6 броя везни на ГКПП "Кулата", съобщиха от пресцентъра на СГП.

Причината за проверката е жалба от член на УС на Сдружение на малките и средни превозвачи, в която се посочва, че има отклонения в тонажа при осъществяване на метрологично измерване на теглото на товарните автомобили. В нея се посочва за налагани глоби, които следва да се плащат на място, без право на обжалване.

Везните са били монтирани и въведени в експлоатация през 2020 година на ГКПП Кулата след изпълнен проект за "Реконструкция на ГКПП Кулата".

Прокуратурата е изискала становища от отговорните институции и са били проведени работни срещи между тях. Въз основа на документацията е било установено, 1е поставените кантари от типа AR-WIM, с производител ESIT, не подлежат на метрологичен контрол съгласно действащото национално законодателство, поради което такъв не е осъществяван от БИМ. Също така Агенция "Митници" с ДАМТН и БИМ не са се съгласували за закупуване на кантарите и тяхното приложение на граничните пунктове.

Прокуратурата е определила 30-дневен срок за изготвяне на писмени доклади относно предприетите конкретни мерки, мероприятия, законодателна инициатива и други такива действия, с оглед законовите им правомощия и компетентност, за отстраняване на констатираните нарушения и несъответствия с цел опазване на обществения интерес и правата на гражданите.