Специализираната прокуратура възложи на началника на служба "КОС" при Главна дирекция "Национална полиция" проверка в завод "Арсенал" в Казанлък. Тя е свързана с иззетите на 4 декември 17 автомата "Калашников", 15 пистолета "Макаров" и 12 цеви за същия пистолет, за които има основания да се предполага, че са произведени в завода и незаконно са изнесени оттам.

В рамките на един месец службата трябва да представи обобщен доклад, в който да се отразят направените констатации, в това число има ли извършени нарушения на нормативни актове, какви са били предприетите мерки и действия за отстраняване на закононарушенията, има ли последици от тези мерки, както и санкционирани ли са виновните лица.

С оглед на мащаба на проверката, в случай, че тя обективно не може да приключи в рамките на месец, Специализираната прокуратура трябва да бъде уведомена за причините, както и за възможния най-кратък срок за приключването й, се казва още в съобщението на прокуратурата.

Вчера анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов коментира, че в България няма групи, които биха се възползвали от откритото рекордно количество незаконно оръжие и то вероятно е предназначено за навън.