Прокуратурата е готова да участва в наистина необходимата правна реформа, която има за цел да реши проблемите на българските граждани, но не и в реформа, която защитава лица, нарушаващи закона и която задълбочава и без това хроничните проблеми в правоохранителната система. Затова активно ще заявяваме своята позиция за диалог и взаимодействие между институциите, гражданското общество и трите власти, заявяват в становище от държавното обвинение.

Според тях зачестилите престъпления са и в резултат от съзнателното, систематично уронване на престижа на съдебната власт, от политическите атаки срещу прокуратурата, включително и персонални такива, от нарушаването на нормалното конституционно функциониране и взаимодействие между институциите в правоохранителната система, от използването им за лични, егоистични и властови цели. 

Ето и пълният текст на становището: 

Продължава негативната тенденция, за която ПРБ предупреждава повече от година.

Само за последните 24 часа:

Бяха пребити със стол двама възрастни хора в с. Ветрен, за да се отнемат два стари мобилни апарата. Единият от семейството пенсионери е в тежко състояние в болница.

Органите на МВР установиха 24 пияни шофьори и още 11 употребили наркотични вещества.

Употребила алкохол жена удари двама полицейски служители.

Друг пиян водач самокатострофира и повреди няколко чужди леки автомобила. Инцидент, завършил този път без жертви.

Дрогиран полицай катастрофира пред районно управление в патрулна кола.

Войната по българските пътища не престава. Продължаваме да сме начело на черната статистика в ЕС.

Това са само няколко случая от списъка, който може да бъде продължен, за съжаление. Утре пострадал може да е всеки.

ПРБ счита, че това са последствия от съзнателното, систематично уронване на престижа на съдебната власт, от политическите атаки срещу прокуратурата, включително и персонални такива, от нарушаването на нормалното конституционно функциониране и взаимодействие между институциите в правоохранителната система, от използването им за лични, егоистични и властови цели. Многократно заявихме, че т.нар."съдебна реформа" /една дума, която се превърна в клише през последните тридесет години/ представлява по същество унищожаване на работещи по европейски модел структури като Специализираната прокуратура и ще доведе до тези последици. Дано не сме само в началото. Всичко това, както и методичните политически атаки срещу ПРБ и конкретни представители на съдебната власт, ярко противоречат на заявеното желание за постигане на европейски стандарти в областта на правосъдието. Не може в името на върховенството на закона да се нарушава върховенството на закона. Да се говори постоянно за правова държава и да се нарушават основни нейни принципи. Да се поставят конюнктурни интереси пред тези на българските граждани.

Правоохранителната система, и в частност съдебната, е обект на законодателни експерименти в продължение на повече от тридесет години. В хода на същите почти не беше чуто мнението на практикуващите юристи и научната общност. Резултатите едва ли вече могат да се скрият.

Въпреки че българската прокуратура е на едно от водещите места в ЕС по ефективност /ежегодно над 95% осъдителни присъди по внесени обвинителни актове/, ние съзнаваме, че следва да се извърши всеобхватна не съдебна, а правна реформа. Защото съдебната власт, както е видно, остана единственият стълб на държавността. Многократно сме предоставяли свои експертни предложения за изменения в законодателството. Особено належащи от тях са тези, свързани с реформирането на неотговарящите в пълна степен на съвременните обществени отношения и очаквания Наказателен и Наказателно-процесуален кодекс. Представихме сравнителен анализ на процесуалното законодателство във Франция, Германия и Италия, показващ добри европейски практики и предлагащ възможни законодателни решения. От изключителна важност са внесените от главния прокурор в НС предложения за санкциите срещу пияните и дрогирани шофьори - проблем, идентифициран от ПРБ още преди две години. Неправителственият сектор също вече активно предлага възможни решения на въпроси, касаещи и националната сигурност на РБ, като войната по пътищата, миграционния натиск, разпространението на наркотици, сигурността на хората, особено в малките населени места.

ПРБ отстоява позицията, че е необходим активен диалог за решаване на реалните проблеми на българските граждани в съответствие с принципа на разделение на властите, а не под прикритието на това да се засягат основни техни права в интерес на нарушаващи закона лица. Ние взаимодействаме и ще продължим да работим с органите на МВР и правоохранителните структури, за да защитим всеки български гражданин. Без взаимодействието обаче на изпълнителната, съдебната и законодателната власти в рамките на конституционите им правомощия няма как да постигнем резултата, който държавата дължи на гражданите си.

Затова продължаваме да считаме, че освен възстановяването на нормалното взаимодействие и диалога между институциите /процес, който вече е започнал с МВР/, практикуващите юристи и научната общност най - после следва да бъдат чути за реалните проблеми в българското законодателство.

ПРБ е готова да участва в наистина необходимата правна реформа, която има за цел да реши проблемите на българските граждани, но не и в реформа, която защитава лица, нарушаващи закона и която задълбочава и без това хроничните проблеми в правоохранителната система. Затова активно ще заявяваме своята позиция за диалог и взаимодействие между институциите, гражданското общество и трите власти.

Всички ние дължим това на българските граждани. Дължим им сигурност в тези тежки за България времена. Сигурност, която само от нас зависи да им дадем. И отговорността е наша.