Бившият началник на "Вътрешна сигурност" в МВР Тодор Костадинов, който беше подсъдим по делото "Червей" с експредседателката на Софийския градски съд (СГС) Владимира Янева, осъди прокуратурата да му плати обезщетение от 50 000 лева, съобщи правният сайт "Лекс".

Това е решил в началото на месеца състав на СГС с председател Любка Голакова, въпреки че Костадинов беше само частично оправдан. Той беше обвинен през март 2015 г. за съставени 4 искания за специални разузнавателни средства до Янева и две справки за тях, в които e вписал неверни обстоятелства, както и за това, че e ползвал акаунта на служителка, за да влезе в информационната система на МВР и да провери дали е заличена полицейска регистрация на свидетел по операция "Червей".

Бившата шефка на СГС беше осъдена условно на три инстанции само по едно от обвиненията срещу нея - че е дала разрешение за използване на СРС за автоматизираната информационна система "Централен полицейски регистър" за 120 дни, въпреки че преди това е давала други разрешения за същата система.

Костадинов пък беше оправдан по по-тежкото обвинение - за документно престъпление, и признат за виновен само за това, че ползвал акаунта на служителка, за което съдът го освободи от наказателна отговорност и му наложи глоба от 3000 лева. Делото срещу него приключи на две инстанции в началото на 2017 г., а в решението на Софийския апелативен съд се казваше, че е учудващо, че Костадинов няма обвинение за заличаването на полицейските регистрации на въпросния свидетел.

Частичното му оправдаване по делото не е пречка той да потърси правата си по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), тъй като с Тълкувателно решение №3 на Върховния касационен съд от 2005 г. върховните съдии приеха, че обезщетение се дължи и в такива случаи, като се съпоставя тежестта на деянията, за които е постановена оправдателна присъда и тези, за които извършителят е признат за виновен.

Пред съда Костадинов е изтъкнал, че през близо двете години, в които е бил обвиняем и подсъдим, е получил "генерализирана тревожност", която се отключила непосредствено, след като станал обвиняем и продължавала и до момента.

За да прецени справедливото обезщетение, съдът е отчел заболяването, широкото медийно отразяване на делото "Червей" и предоставената информация по него, както и това, че Костадинов е оправдан по по-тежкото обвинение, което обаче също не е било за тежко престъпление, тъй като се наказва с до 5 години затвор, а делото е приключило за по-малко от две години.

Костадинов е искал да бъде обезщетен със 100 000 лева, но съдът е оценил причинените му неимуществени вреди наполовина. Той трябва да получи и 3500 лева за разноски по делото.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.