Политическа партия "Зелените", която е част от обединението "Демократична България", да си смени името. Това става ясно от решение на Върховния касационен съд, с което висшите магистрати отказват да разгледат жалба на формацията срещу решението на Софийския апелативен съд и то влиза в сила.

Делото е стартирало по иск на "Партия на зелените". "Зелените" е била регистрирана на 4 ноември 2008 г., но 7 г. по-рано в регистъра на политическите партии е вписана "Партия на зелените".

"При лингвистична, семантична и граматическа съпоставка на вписаните наименования на двете партии, настоящата инстанция намира, че е налице пълно съвпадение на наименованията", казват апелативните магистрати. И подчертават, че не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга партия, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа.

"При фонетичната и граматическа съпоставка на пълните наименования на двата правни субекта - Политическа партия "Партия на Зелените " и Политическа партия "Зелените" е невъзможно да бъде установена разлика в двете наименования", категорични са магистратите.

Така те се съгласяват с "Партия на зелените", че законът гарантира правото на изключителен носител на името по-рано регистрирана партия и отстраняват грешката, която е допуснал Софийският градски съд, регистрирайки "Зелените" през 2008 г.

"Неотносими към правния спор се явяват и доводите на "Зелените" за придобита международна известност, участие в политическия живот, разпознаваемост, включително и на европейско ниво", пише в решението на апелативните съдии.