Двама надзиратели от ареста в сградата на Националната следствена служба са отстранени от длъжност заради тежки дисциплинарни нарушения, информират от МП.

Във връзка с образувано дисциплинарно производство срещу инспектор Тони Тодоров, правосъдният министър издал заповед за отстраняването. Дисциплинарката е по повод данни за допуснати тежки дисциплинарни нарушения, включително нарушаване на охраната и сигурността в ареста и нерегламентирани контакти със задържани лица и цивилни граждани.

А със заповед на директора на затворите от днес е отстранен от длъжност мл. инспектор Георги Гишин, надзирател в същия арест.

Образувано е дисциплинарно производство за нарушаване на служебната дисциплина и за деяния, несъвместими с етичните правила и поведение на държавните служители.