Окръжната прокуратура във Варна предаде на съд бизнесмена Тинко Д., който е присвоил 5 190 800 кг пшеница, 1 433 900 кг слънчоглед и 32 400 кг ечемик. Зърното му било поверено да пази като собственик на зърнобаза в Провадия.

Стойността на присвоените количества зърно възлиза на 2,498 млн. лева, като длъжностното присвояване е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и е извършено като продължавано деяние, изтъква прокуратурата. Престъплението (по член чл.203, ал.1, във връзка с чл. 201, ал.1 от НК) се наказва с лишаване от свобода от 10 до 20 години.

През периода от 4 юли до 3 октомври 2014 г. в град Провадия и във Варна, в качеството си на длъжностно лице - управляващ и представляващ на "Тинком Инвест" ЕООД - Варна, подсъдимият Тинко Д. присвоил зърното на 7 земеделски производители, кооперации и юридически лица. Сред потърпевшите от престъплението му прокуратурата отбелязва Професионалната гимназия по селско стопанство в Провадия, като училището е било принудено да намали разходите за храна и карти за пътуване на учениците си, а учебният процес бил затруднен.

В хода на разследването безспорно било установено, че през този период Тинко Д. сключил договори със седемте ощетени производители на зърно да съхранява произведената от тях продукция в зърнобазата на фирмата си в Провадия. По своята правна природа това са договори за влог на движими вещи - зърно. По договор бизнесменът поел задължение да съхранява, да пази с грижата на добър стопанин вложеното за съхранение зърно на вложителите и да им го върне при поискване от тяхна страна. По тези договори вложителите плащали възнаграждение за съхранението на продукцията им, описва случая прокуратурата.

Вместо да изпълни поетите задължения с тези договори, Тинко Д. противозаконно, без знанието и съгласието на вложителите се разпоредил с произведеното от тях зърно, намиращо се в негова фактическа власт. Той продал вложената за съхранение земеделска продукция от името на собствените си фирми - "Тинком инвест" ЕООД и "Агро тинком" ЕООД.

Към момента на извършване на присвояванията на зърното на вложителите Тинко Д. е бил подсъдим по дело за данъчно престъпление в особено големи размери, по което е бил признат за виновен.

С присвоената чужда продукция, която продал, той погасявал задълженията на собствените си фирми към НАП, НОИ, лизингови компании, разходи за транспорт и вноски по кредити. Всичко това показва изключително висока степен на обществена опасност на деянието и на дееца, което и обуславя квалификацията на престъплението и като особено тежък случай, подчертава държавното обвинение.

На подсъдимия бизнесмен е определена мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 20 000 лева. Предстои делото срещу него да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.