Прокуратурата е отхвърлила исканията на Миню Стайков за отвод на прокурор Ангел Кънев и смята, че те целят персоналното му компрометиране. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата по повод публикации в медии за подадени от Миню Стайков искания за отвод на прокурор от Специализираната прокуратура.

На 18 юли 2018 г. Специализираната прокуратура е образувала досъдебно производство за това, че в периода от 2015 г. до 2018 г., на територията на Република България е действала организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел съгласувано извършване на престъпления по чл. 234 от НК - държане и продажба на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон в немаловажни случаи.

По това досъдебно производство на 6 септември 2018 г. като обвиняемо лице е привлечен и Миню Стайков, на когото са повдигнати и предявени обвинения за участие в посочената по-горе организирана престъпна група, както и за престъпления против данъчната система, извършени при условията на продължавана престъпна дейност.

Наблюдаващ прокурор по делото е Ангел Кънев - прокурор от Специализираната прокуратура.

Прокурор Кънев наблюдава и друго досъдебно производство, образувано на 9 октомври 2018 г. за това, че в периода от м. януари 2015 г. до м. октомври 2018 г., на територията на Република България е действала организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления, наказуеми с лишаване от свобода повече от три години - данъчни престъпления, документни престъпления, както и престъпления против паричната и кредитната система.

На 2 май 2019 г. са постъпили искания от Миню Стайков за отвод на прокурор Ангел Кънев като наблюдаващ двете разследвания. По първото от тях Стайков е обвиняем, а по второто към 2 май 2019 г. няма никакво процесуално качество. Искане за отвод е постъпило и от свидетел, разпитван по второто наказателно производство. Исканията са идентични - с твърдения за неправомерни действия на прокурор Кънев във връзка с извършваните персонални данъчни ревизии на обвинения Миню Стайков и членове на неговото семейство; за упражняване на психологически натиск върху друг обвиняем, с цел даване на лъжливи показания; за свързаност и близки отношения с лица и търговски дружества /собствениците на "Винпром Пещера"/, за които се сочи, че са конкуренти на бизнеса, развиван от обвиняемия Стайков и притежаваните от него търговски дружества. Последното се мотивира с данни за покупки на недвижими имоти, осъществявани от Ангел Кънев.

Съобразно НПК, по исканията за отводи незабавно се е произнесъл прокурор от Апелативната специализирана прокуратура.

Те са отхвърлени със следните мотиви:

- твърденията за неправомерни действия и намеса на прокурор Ангел Кънев при извършваните данъчни ревизии на Миню Стайков и членовете на неговото семейство са голословни и неподкрепени от каквито и да било доказателства;

- същото се отнася и до твърденията на обвиняемия М.Стайков за упражнен натиск от прокурор Ангел Кънев върху обвиняем при провеждането на разпит на 5 септември 2018 г. в гр.Карнобат. От извършената проверка по повод на това твърдение се установи, че на посочената дата прокурор Кънев изобщо не е бил в град Карнобат. Процесуално-следствените действия по делото, по което е привлечен като обвиняем и Миню Стайков, на 5 септември 2018 г. в град Карнобат са извършвани под ръководството на друг прокурор от Специализираната прокуратура;

- напълно неоснователни са и твърденията на Миню Стайков за близки връзки и познанство на прокурор Кънев с физически лица и търговски дружества развиващи конкурентен бизнес.

Проверка на последните твърдения е извършена и от главния прокурор Сотир Цацаров, до когото са били адресирани копия от молбите за отвод, с оглед данни за дисциплинарни нарушения. От информация в Имотния регистър, както и от представените нотариални актове и други документи е установено, че:

- през 2016 г. и 2017 г. прокурор Ангел Кънев е закупувал земеделски имоти в землищата на с. Малък Манастир, община Елхово, на с. Планиново, община Тополовград и на с. Козичино, община Поморие, вкл. и чрез търгове, провеждани на сайта на фирма "Агрион";

- както тези, така и други притежавани от него земеделски имоти /закупувани от частни лица/, са придобити на пазарни цени и плащанията по всички сделки са извършвани по банков път;

- паричните средства за тези сделки са с ясен и деклариран по съответния законов ред произход.

- прокурор Ангел Кънев не познава и не е имал каквито и да е контакти с лицата, сочени от обвиняемия Стайков като конкуренти.

Ръководството на прокуратурата е на становище, че исканията за отвод целят персоналното компроментиране на прокурор Ангел Кънев и отстраняването му като наблюдаващ прокурор по посочените досъдебни производства. Неслучайно тези искания са разпространени в определени медии и така в публичното пространство преди официалното им депозиране в съответната прокуратура. Подаването на исканията за отвод е непосредствено след осъществено претърсване в дома на обвиняемия Стайков в град София и откриването там на документ, който е от съществено значение за ангажиране на наказателната му отговорност.

Ръководството на прокуратурата изразява позиция в подкрепа на всеки прокурор, който изпълнява служебните си задължения в съответствие със закона и няма да допусне провеждането на подобни персонални атаки от страна на обвиняеми и свързани лица с цел осуетяване на разследването срещу тях. Ръководството на ПРБ счита, че прокурор Ангел Кънев не е извършил твърдените нарушения и работата му по наблюдаваните от него досъдебни производства заслужава висока оценка.