Борислав Николов ще изтърпява наказание лишаване от свобода за срок от 13 години и 4 месеца за убийството с особена жестокост на съпругата си Кремена през 2019 г. във Варна. Това е окончателното решение на тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС), съобщиха от съда.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Борислав Николов срещу въззивното решение по в.н.о.х.д. № 40/2020 г. на Апелативен съд - Варна.

Първоначалната присъда бе 18 г. "лишаване от свобода", но тя бе намалена с една трета на 12 г. (заради съкратеното съдебно следствие).

След това с решение на Апелативен съд - Варна присъдата бе изменена и е увеличен срокът на наказанието "лишаване от свобода" на 20 г., редуцирано с една трета на 13 г. и 4 м., както и размерът на обезщетенията по гражданските искове на родителите на пострадалата до предявения размер от по 100 000 лв. В останалата част присъдата е потвърдена.

В решението на ВКС се посочва, че Борислав Николов е признал изцяло фактите, описани в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тях.

Съдът е приел, че самопризнанието му се подкрепя от доказателствата, поради което провел съкратено съдебно следствие. Според съдебния състав на ВКС действията на Николов, описани във внесения обвинителен акт и признати от подсъдимия като факти, са квалифицирани правилно. Възраженията в насока субективна несъставомерност на деянието не могат да се приемат за основателни.

"Несъмнено е, че в случаите, когато деецът причинява редица телесни увреждания на пострадалата с нанасяне на множество удари, най-вече в главата й, в резултат на което настъпва смъртта, макар и след т. нар. светъл период, какъвто именно е коментираният случай, е налице умисъл за убийство, а не смесена форма на вина", категорични са върховните съдии.

Без значение е, че веднага след побоя пострадалата е могла да се движи, да се качва и слиза по стълби, защото съдебномедицинската експертиза установява, че причината за смъртта е притискане на мозъка от кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка, възникнал след травматични увреждания по главата и лицето.

"Тези факти говорят за умисъл за убийство, а не за причиняване на телесна повреда", пише в мотивите на решението на ВКС.