Национално съвещание на прокуратурата на тема "Отстояване на независимостта на българската прокуратура с оглед предотвратяване на риска от тежко нарушение на върховенството на закона съгласно чл.7 от Договора за Европейския съюз" ще се проведе в понеделник в Дом номер 2 на резиденция "Бояна", съобщават от прокуратурата.

Съвещанието се организира във връзка с декларация на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 10 август по повод опитите за грубо посегателство върху независимостта и доброто име на българските магистрати, нарушаването на върховенството на закона, принципа за разделението на властите и опитите за политически натиск, се отбелязва в съобщението.

За участие в Националното съвещание желание са заявили над 700 прокурори и следователи от цялата страна.

Покани да присъстват на Националното съвещание са отправени към представители на парламентарно представени политически партии, до президента, министър-председателя, министри, членове на Висшия съдебен съвет, до Инспектората към ВСС, както и до дипломатическите представителства на страните членки на ЕС, посочват от прокуратурата.