Конституционният съд образува дело и допусна за разглеждане искането на главния прокурор Иван Гешев за обявяване на противоконституционно прехвърлянето на материалните активи на Бюрото за защита на свидетели към Министерство на правосъдието. Структурата бе отнета от прокуратурата и преместена под шапката на правосъдното ведомство и министър Янаки Стоилов с промени в закона, гласувани от депутатите от 46-ия парламент.

Определението на конституционните съдии е с днешна дата, става ясно от сайта на институцията.

Според главния прокурор с оспорената разпоредба пред КС Народното събрание е задължило Министерския съвет да отнеме имоти - публична и частна държавна собственост, дадени за безвъзмездно управление на Прокуратурата на Република България и ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, и да ги предостави на Министерство на правосъдието.

По този начин законодателната власт е иззела и упражнила разпоредителни конституционни правомощия на изпълнителната власт, които са израз на "типично управленска функция", в нарушение на чл. 106 от Конституцията и на принципа на разделение на властите, прокламиран в чл. 8 от Основния закон, се посочва в искането на Иван Гешев.

КС конституира като заинтересувани институции по делото Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството, областния управител на област "София", Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". В 30-дневен срок тези институции са задължени да предоставят своите становища по делото.

Отправя се и покана за становище до Съюза на юристите в България, както и до редица юристи и конституционалисти, в това число и до правния секретар на президента проф. Емилия Друмева. Самият Иван Гешев също има правото да представи допълнителни съображения, поясняват от съда.