Главният прокурор Иван Гешев подписа с лидера на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров Меморандум за разбирателство и сътрудничество, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Документът предвижда взаимодействие между прокуратурата и синдиката в съвместната им работа с цел осигуряване на бърза защита и ефективно разследване при сигнали за нарушения на трудови и осигурителни права.

Приоритет ще бъде междуинституционалното сътрудничество, координация и взаимодействие, насочени към правата на трудещите се – работници и служители, участващи в наказателни, административни и/или граждански производства, в качеството на пострадали и/или свидетели.

Страните ще си сътрудничат в областта на прилагане на международните и европейските стандарти за опазване на правата на трудещите се, и по – специално в случаите, когато тези права са нарушени чрез престъпно посегателство