Главният прокурор Иван Гешев разпореди на административните ръководители на прокуратурите да извършат извънредна проверка на разследванията срещу обвиняеми с две и повече досъдебни производства и да повишат ефективността на взаимодействието с МВР по тези дела, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Окръжните и районните прокуратури трябва извършват периодични тематични проверки, които да включват анализ на състоянието и динамиката на досъдебните производства срещу обвиняеми с две и повече дела и контрол за срочността на приключването им.

На наблюдаващите прокурори по тези дела им е възложено да вземат мерки за неотклонение и други принудителни мерки - адекватни на обществената опасност на престъпленията и на личността на обвиняемия.

Също така те трябва да указват на органите на МВР провеждане на действия свързани с противодействие на битовата престъпност.

На наблюдаващите прокурори е указано още да осигурят приоритетно и бързо провеждане на досъдебните производства срещу един и същ обвиняем, включително чрез предприемане на необходимите мерки за формиране на екипи.