Главният прокурор Сотир Цацаров внесе искане до Върховния касационен съд за възобновяване на наказателното дело, по което 5 бивши полицейски служители са осъдени за убийство на Ангел Димитров по прякор Чората на 10.11.2005 г. в Благоевград.

Той направи и искане за спиране изпълнението на наказанията лишаване от свобода по отношение на осъдените Мирослав Писов, Иво Иванов, Борис Механджийски, Янко Граховски и Георги Калинков.

След многократно връщане на делото с решение от 19 април тази година ВКС призна подсъдимите бивши служители на МВР за невинни в това да са извършили убийство на Ангел Димитов през 2005 г. с особена жестокост и им намали размера на наложеното на всеки един от тях наказание лишаване от свобода на седем години. Решението дойде 14 години след смъртта на Димитров, загинал през 2005 г. при акция "Респект", разпоредена от тогавашния вътрешен министър Румен Петков.

Срещу присъдата се надигна обществено недоволство, бяха организирани протести и подписки в защита на петимата.

Главният прокурор счита, че решението е несправедливо. Той настоява съдът да възобнови делото и да спре изпълнението на наказанията.

Днес, 31.05.2019 г., главният прокурор Сотир Цацаров се е срещнал със съпругите на осъдените по тяхна молба и ги е уведомил за внесеното искане и от негово име за възобновяване на наказателното дело, съобщиха от прокуратурата. На 31.05.2019 г. главният прокурор внесе във ВКС искане за възобновяване на наказателно дело № 1140/2018 г., за отмяна на постановеното решение от 19.04.2019 г. и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на касационния съд, като счита, че съдебният акт е постановен при съществени нарушения на закона и процесуалните правила, а наложените наказания са явно несправедливи.

Направено е и искане за спиране изпълнението на наказанията, изтърпявани към момента от всички осъдени лица, до провеждане на съдебното заседание по образуваното дело за възобновяване на наказателното производство и постановяване на решението.

Ако съдът уважи искането на главния прокурор за спиране изпълнението на наказанията, осъдените Мирослав Писов, Иво Иванов, Борис Механджийски, Янко Граховски и Георги Калинков следва да бъдат освободени от местата за лишаване от свобода до произнасяне на ВКС по направените искания за възобновяване.